Начало

Протести 2013, 2018, 2020 …

Качено от Кихано на 25 юли 2020 •

За смисъла на протестите. Как "системата" овладява протестите? Защо промяна не бива да се очаква. Какво друго може да се направи?

Западничеството

Качено от Кихано на 2 юли 2020 •

С какво са сходни расизма, сексизма и "цивилизационният избор". Общото между нас, негрите и западните жени.

Полагането на труд

Качено от Кихано на 15 юни 2020 •

Размишления относно негативните ефекти на разделението на труда и могат ли да бъдат избегнати. Полезна ли е конкуренцията.

Негативен естествен подбор

Качено от Кихано на 9 май 2020 •

Една теория за капитализма като резултат от несправянето на англичаните с разделението на труда. Връзката между причината за дълговите кризи, същността на икономикса, източника на моралния и духовен упадък и отношението към държавата. Има ли изход.

200 страници комунален капитализъм

Качено от Кихано на 31 март 2020 •

Книгата на Румен Аврамов "Комуналният капитализъм" като пример за вредата от западния универсализъм.Два погледа върху стопанската история на България до Втората световна война.

Европейският път - крачка напред, две назад

Качено от Кихано на 30 март 2020 •

Икономическото състояние на България в контекста на няколковековна икономическа история на света.Видеозапис и слайдове от представяне 29 февруари 2020 в Пловдив.

Десети ноември – позорът на една цивилизация

Качено от Кихано на 10 ноември 2019 •

Едно коренно различно мнение за символичната дата 10 ноември 1989 година. Какво всъщност се крие зад идеологическата борба на XX-ти век. Какво наистина се случи и защо загубихме 30 години.

Липсата на представа за нещата

Качено от Кихано на 15 юни 2020 •

Един текст на Petrasio относно информационния потоп, авторитетите, достоверността на информацията и удобството на незнанието.

Бездушният интелигент

Качено от Кихано на 3 май 2020 •

Продукт на Западното общество, бездушният интелигент е една популярна и насърчавана, но опасна форма на поведение.

Смъртта на ценностите

Качено от Кихано на 30 март 2020 •

Ударена от коронавируса обединена европа се разпадна на съставните си части. Италия погреба европейската солидарност. "Ценностите" на западния свят обаче отдавна не са живи.

Какво може да се направи

Качено от Кихано на 14 ноември 2019 •

Два икономически текста относно възможностите на България за догонващо икономическо развитие. Оцеляване извън ЕС.

Система на народното стопанство

Качено от Кихано на 17 юли 2019 •

От тук можете да смъкнете български превод (от 1926 година) на книгата „Система на народното стопанство и минтническата политика“ на немския икономист Фридрих Лист.

Криворазбраната цивилизация

Качено от Кихано на 18 май 2019 •

Спрямо Европа българите днес са в сходна ситуация с тази преди 148 години. С тази разлика, че днес не само няма кой да напише поне приблизителен аналог на „Криворазбраната цивилизация“, а самата пиеса на Добри Войников е систематично изопачавана.

Търсене в сайта