Не на лъжите!

Що е то антипропаганда?

Класическа политическа творба
ПРОПАГАНДА
"Пропаганда" е уникално ранно изследване за това как обществото е масово манипулирано от корпоративните и правителствени институции.
Автор: Едуард Л. Бернайс
Filiquarian Publishing (2007) 136 стр.
Първо издание 1923 година
Едуард Бернайс е племенник на Зигмунд Фройд.

Антипропагандата би трябвало да се дефинира, като обратното на пропагандата. Какво обаче е пропагандата? Много от нас неправилно я свързват само и единствено с комунистическата пропаганда от времето на социализма. По-образованите вероятно ще се сетят за Гьобелс и нациската пропаганда. В библиотеката на Гьобелс обаче се оказва една неголяма книжка издадена през 1923 година със заглавие "Пропаганда" и автор Едуард Бернайс (Edward Bernays). Едуард Бернайс се счита за създателя на съвременната пропаганда. Той лично я прекръщава на пиар (PR, Public Relations) тъй като думата "пропаганда" се компрометира през войните (1). Рекламата също е форма на пропаганда.

Както се оказва, американските и западните пропагандисти значително надминават всички други. Тяхната пропаганда обаче съдържа определени характерни черти, по които можеда бъде разпозната.

1. Непоставяне под съмнение на идеалистичните цели на САЩ (Запада) и тяхната месианска роля, сиреч, каквито и гнусотии правят, те са "добрите". Ако някой противоречи на САЩ (Запада) то той явно не разбира, негоден е и следователно към него могат да се прилагат всякакви методи в името на идеалистичните цели, всъщност, какво мислят другите, включително жертвите на американските идеалистични цели, няма никакво значение.

2. Медийно оклепване на жертвата (Иран, Ирак, Русия,Сърбия, Куба, Никарагуа, Афганистан, Виетнам, Северна Корея, "комунистите", "терористите", "наркотрафикантите" и всички неудобни).

3.Избирателно загърбване и манипулиране на фактите.

4. Повторения, повторения и пак повторения на едни и същи неща макар и в различен контекст или форма.

Ти, затваряй си устата!
Ще бомбардираме когото пожелаем!
Или си с нас или си с терористите!

Тези черти се откриват в почти всички популярни американски политически анализи и са неизменен спътник на американската (и в по малка степен западноевропейската) "журналистика". Те оформят най-голямата лъжа на нашето съвремие - представянето на злото което западната цивилизация върши като добро. Както е казал Гьобелс (превода е мой), "Колкото по-голяма е една лъжа толкова тя е по-невероятна и следователно е по-лесно да се приеме като истина". С други думи, хората вярват на големите лъжи, тъй като не могат да повярват, че може да се лъже толкова нагло и толкова на едро.

Точки 1, 3 и 4 се отнасят и до едрите корпорации. Те също претендират за благородни цели и представят фактите манипулативно с цел "изграждане на имидж". Често същността няма много общо с имиджа. Типичен пример е компанията Найк.

Така стигаме до истината, че САЩ и Запада, доколкото вторият съдействува, тероризират целия свят не само физически ами и (дез)информационно. На самите граждани на западните страни пропагандата служи за приспиване на съвестта. Пропагандата позволява западните правителства да извършват действия диаметрално противоположни на декларираните цели без да предизвикват недоволство и без да им се търси отговорност. На корпорациите пропагандата позволява не само да увеличават продажбите, ами и да създават модели на "начин на живот" (laifstile), разбира се въртящ се единствено около стоки и услуги, да прикриват вредни за здравето стоки или експлоататорски практики.

Вероятно по умните книги ще се намери дефиниция на пропагандата, макар и границата между пропагандата и информирането или дори обучението да се оказва доста тънка. За опростяване на нещата по подразбиране ще допускаме, че пропагандата е разпространяване на невярна информация (лъжа) или прикриване на информация, заобикаляне на факти или очевидно пристрастно, нелогично и изкривено тълкуване с цел манипулация на съзнанието и канализиране на мисълта в предварително зададени граници.

Пишеш каквото ти се казва! Благодарим, корпоративни новини!
Не бихме контролирали народа без вас.
Съобщение от министерството за сигурност на родината.

Следователно, антипропагандата има за цел да разобличи невярната информация, прикриването на факти и изкривяването на тяхното тълкуване. Така пропагандата се идентифицира повече с лъжа, а антипропагандата с истина. Това разбира се не решава всички проблеми, тъй като има случаи в които истината е трудно да се установи, особено когато става дума за интерпретации. Разобличаването на западната пропаганда обаче не страда от такива проблеми, тъй като лъжата, премълчаването и преувеличаването са силно застъпени.

Така този сайт се занимава с разобличаването преди всичко на западната пропаганда, тъй като тя е преобладаваща, всеобхващаща и има силно влияние върху нашата съдба.

Пресполагам, че много от фактите поднесени на този сайт ще се окажат неизвестни или малкоизвестни, но не и безинтересни. В тяхната светлина света изглежда по-различен, така че сайта няма да се занимава само с разобличаване на лъжи, а и с разсъждения следващи от историческите факти. Идеите прокарвани в този сайт определено са политически некоректни или дори безумни, но това не би трябвало да плаши човек с отворен ум и смелост да разсъждава самостоятелно. В сайта ще намерите и много връзки към алтернативни източници на информация, главно книги и документални филми. За съжаление повечето са на английски език.

Кихано
***********