От автора           Контакт: е-маил; kihano2--AT--mail.bg, като заместите "--AT--" с "@".
Бизнес и Икономика
Популярни

04 април 2009 Публичните тайни на съвременната икономика
Анатомия на икономическия хаос. Произход на парите. Инфлация, дефлация и въжеиграчество. Защо и как се поддържа инфлация в рамките на 2-5% и поддържа ли се въобще.

15 юни 2009 Наука или религия
Как икономическата ненаука или по-скоро религия ограничава свободата ни и спъва прогреса на човечеството.


14 юни 2009
Ред и хаос
Капиталистическата икономика като хаос и нейната алтернатива.

21 април 2009 Схема на капиталистическата икономика
Какво излиза когато съберете всички учебници по икономика - пирамида. Защо богатите са богати а бедните - бедни.

26 март 2010 Виртуална икономическа реалност
За компетентността на някои извесни личности и институти изявяващи се като оформители на общественото мнение и правителствената политика.

21 март 2010
Кой е виновен за кризата?
Едно мнение за светвната криза съпоставено с мнението на представители на неолиберализма. Икономика или пропаганда?


18 март 2010
ЕС: Предпоставки за разпад
Европейският съюз като враг на себе си. Как ще се справи с последствията от свободния пазар и разтежа на дълговете?

27ноември 2009
Грип и корупция
Корупционна схема в Световната здравна организация?


15 ноември 2009
Лошите самаряни: Мита за свободната търговия и тайната история на капитализма
кратко представяне на книгата на Ха Джуун Чанг. Някои сходства на соца с Южна Корея


24 май 2009
Частната инициатива
Как се прави печалба по време на криза. От кого се учим ние и нашите политици.


19 май 2009
Може ли България да излезе от валутния борд?
Пет пречки пред българската икономика. Защо и как се оказваме в зависимост.

16 май 2009
Външен дълг
Външинят дълг на България сравнен с други страни и с държавния дълг на развитите страни или как последните си докарват стабилен доход.

10 май 2009 България и световната криза
Как валутния борд вкарва световната икономическа криза и у нас.

24 април 2009 За пазара на ценни книжа
Още една умопомрачителна игра. Едва ли има пазар на който несъстоятелността на пазарния принцип на определяне на цената да е така очевидна.