Проблемите на България

Много хора смятат, че проблемите на България са си само нейни или пък, че се дължат на 45те години социализъм И двете твърдения не са верни и са следствие от мислене ограничено само в рамките на противопоставянето социализъм – капитализъм, като под капитализъм се разбират само западните страни. Световната картина е по-друга.

Грешката идва от това, че се считаме или претендираме да сме развита страна, а всъщност по всички признаци клоним към страна от третия свят. За да няма недоразумения ще уточня признаците на страна от третия свят

1. Относителна бедност и слаба икономика
2. Корупция и престъпност на почти всички нива
3. Заеми от МВФ* и С(А)Б* и наложени от тях приватизация и свободен пазар
4. Чуждестранни инвестиции (некомпенсирани)
5. Често но не задължително страната е задлъжняла към развитите страни

Тези признаци си ги имаме и ние, така че сме по-близо не до развита страна, а до страна от третия свят. Страните от третия свят са над 150 и измежду тях едва ли има 20 които са имали социализъм. Така че проблемите не идват от 45те години социализъм, а от 20те години „демокрация”. Третия свят е част от капиталистическата система, но по-време на социализма, а и сега, много от нас удобно го елиминират от своите разсъждения. Още повече, иска ни се да се считаме за развита страна не за друго, а защото преди 20 години бяхме много по-развита страна. Престъпността ни шокира, защото живяхме в общество практически без престъпност. Живота ни все още е по-добър от този в по-голямата част от страните от третия свят, но ние се оплакваме много повече и го преживяваме много повече, защото знаем, че можем повече именно поради 45те години социализъм. Макар и да фледаме на запад, претенциите ни, основателни или не, са базирани именно на успехите на социализма.

Да, от такива констатации боли, но докато не погледнем истината в очите няма да мръднем и крачка напред. Истината е, че неудачния "преход" към пазарна икономика ни заби при страните от третия свят, а не солидното индустриално развитие през 45те години социализъм. А удачността на тоя преход е до голяма степен предопределена.

Страните от третия свят са вероятно повече от 150 (ползването на класификация на МВФ, например, може би не е уместно). Общия брой държави в света е около 254. Развитите страни едва ли надхвърлят 50, нека са 70. Аз съм оставил запас от 100. Така че 150 страни от третия свят е добра, оценка.

Без да се задълбочавам мога да кажа, че изкарването на България като последна по икономическо развитие от бившите социалистически държави е преувеличено. Къде е Албания? Украйна е по-зле от нас (и естествено е по-обвързана със заеми от МВФ). Русия не е много по-добре. От няколко дни се съобщава за възможен фалит на Латвия. На практика ония които се измъкнаха са само Чехия, Словакия, Полша, Словения и може би Унгария (всичките с географска близост до развитите страни). Останалите сме Трети свят. И тази ситуация е напълно обяснима. Капитализма поддържа едно съотношение между броя богати (страни, да речем, или брой хора като население) и броя бедни (страни). Вливането на социалистическите страни в системата на капитализма не променя това отношение, тъй като не променя правилата. Следователно от бившия социалистически лагер трябва да обеднеят такава част страни, каквото част е третия свят към развитите страни, т.е. грубо между 2/3 и 3/4 от социалистическите страни не са имали никакви шансове още преди старта на реформата. Това е и което се наблюдава, но ние сме готови да се избием взаимно в търсенето на виновни.

Разбира се има и утежняващи ситуацията обстоятелства. Разпада на социализма се разгледа като утвърждаване на капитализма. Това има негативно, антисоциално влияние върху правилата на капиталистическата система, което води до нарастване на съотношението бедни/богати, т.е. нарастване на броя бедни спрямо броя богати. В самите бивши социалистически страни за това способства и насилствения морален упадък от преминаването от по-етична система - социализма (социализма не е диктатура!) към по-неетична - капитализма.

Кихано
***********

*Международен Валутен Фонд - заблуждаващо наименование. Фонда е Банка, а "помощта" му се връща с лихви, т.е. той печели от бедните страни включително от нас.
**Световната Банка - наименованието отново е заблуждаващо. Банката фактически е американска. Затова С(А)Б е Световна Американска Банка. Друго такова заблуждаващо наименование е Федералния Резерв на САЩ. Зад него се крие частна банка.