Капитализмът, норма или отклонение

Текст провокиран от филма „Техеран 43“

Резюме

Западното общество е пълно с парадокси. Уж предоставя най-добри условия на живот, а раждаемостта е традиционно най-ниска. Населението не се възпроизвежда, а това заплашва западния модерен човек да изчезне, а заедно с него ще изчезнат и технологиите му, поне най-сложните, тъй като настъпващите от юг и изток мигранти нямат трудовата етика на западняка. В западната философия и икономика перманентно присъства въпросът за ограничения материален ресурс на планетата, а западното обществото се е впуснало в див консумеризъм, чрез който прогресивно превръща този ресурс в отпадък. В самата протестантска етика, за която се твърди, че е в основата на капиталистическия дух, е заложено противоречие между изобилието създадено от усърдния труд и пропагандирания от нея аскетизъм. Настоящото есе е опит да се отговори на тези въпроси в термините на изменението на етичните норми предизвикано от Реформацията и продължаващо до наши дни.

Пълен текст в pdf format.Кихано
25 август 2021