Европейският път - крачка напред, две назад

Лекция изнесена от мен на 29 февруари 2020 година в Пловдив.

Резюме

Кратко изложение на икономическата история на света от XV век до наши дни очертава два пътя на икономическо развитие. Единият, идентифициран у нас като „европейски“, води до икономическо развитие и демокрация. Вторият води до икономическа изостаналост, невежество и корупция. Първият път се характеризира с протекционизъм и държавна ангажираност в икономиката, вторият - със свободен пазар и оттегляне на държавата от икономиката. Анализът на икономическите практики в продължение на над пет века позволява извеждане на правила за икономическо догонване. Разглеждането на икономиките на Народна Република България и Република България показва, че първата спазва, а втората нарушава, почти всички правила за икономическо догонване. За съжаление вместо с икономическата и стопанска логика, политическата пропаганда обвърза тези правила с фалшив „цивилизационен избор“. Същественият въпрос днес е възможно ли е използването световния опит за възстановяване на българската икономика и държава. Една антиевропейска партия е необходимост за поставяне на началото на такъв процес.

Слайдове (прозрачки) от представянето на лекцията. (pdf 2.6 MB) Ще са ви полезни тъй като на записа екранът не се вижда добре.


Част 1
Част 2
Кихано
30 март 2020