Защо социализъм?

Алберт Айнщайн,
Monthly Review (May 1949);

Уникално есе на един от мъдреците на нашето време. Кратко, точно, ясно и логично обяснение на състоянието на света през последните 100 години и възможностите за бъдещо развитие. Историята само добавя доказателства към мнението на гения.