Няколко въпроса към НОЩ

Има нещо изначално комично в съкращението от Национален оперативен щаб – НОЩ. Щабът работи „на тъмно“ и спуска тъма около разпространението на коронавируса у нас. Какво имам предвид.

1. Защо броят направени тестове често не се съобщава

НОЩ дава редовни брифинги, на които съобщава броят открити заразени и починали общо и за денонощието (или за 12 часа, така и не разбрах). Дава се разбивка по области, по възраст по пол. Тази информация е напълно безполезна! Защо? Защото често липсва броят направени тестове. Например, 3-ма заразени при 100 направени теста и 30 заразени при 1000 теста са напълно идентичен резултат. Но ген. Мутафчиев ще съобщи – „вчера бяха трима заразени, днес са 30“ – 10 пъти увеличение, нали! Напълно фалшиво внушение! Вярно, по цял свят журналистите масово съобщават само брой заразени и брой починали, без дори да ги отнасят към населението, и правят сравнения. Феномен който би трябвало сам по себе си да говори за нивото на журналистиката и ролята ѝ на безмозъчен папагал. Но оперативен щаб, в чиито ръце е поставано здравето на нацията, а косвено и икономиката, не би трябвало да се намира на същото познавателно и интелектуално ниво.

Броят на направените тестове е някаква обществена тайна. В българската википедия въобще няма опит този брой да бъде даден (1). В аналогичната страница на английски наред със заразените и починалите има колонка с броя направени тестове, но данните са непълни (2). На страницата на НОЩ, „Единен информационен портал“ (3) има ежедневни данни за броя карантинирани, заразени, починали и оздравели и за броя направени тестове. Наличен е линк към статистика по дни (динамични данни), но не и за броят тестове. Но нали сме умни – отиваме във wayback mashine (4). Там намираме записи на страницата на Единния информационен портал за 11, 14 и 16 април. Изненада! Броя тестове от 11 април насам стои на 18502 докато всички други данни се менят – Фигури 1-4. Пита се, какво е толкова тайно в броят тестове?

Фигура 1 Снимка на Единния информационен портал на НОЩ от 11 април – 18502 теста.
Фигура 2 Снимка на Единния информационен портал на НОЩ от 14 април – 18502 теста.
Фигура 3 Снимка на Единния информационен портал на НОЩ от 16 април – 18502 теста.
Фигура 4 Снимка на Единния информационен портал на НОЩ към момента, 18 април 13:15 часа – 18502 теста.

2. Липса на представителност на тестовете

Излишно е да се казва, че тестването на 1000 полицаи, от които само 7, т.е. 0.7% се оказват с антитела (5, 6), не е представително и не може да се представи за такова. Интересно е как изводът, че „вирусът не циркулира масово“ се използва не като аргумент за охлабване, а за продължаване на противовирусните мерки. Масовото тестване в Банско, което може да се приеме за някакъв умален, макар и също непредставителен за страната, модел или спря преди 4 дни, когато бяха тествани около 300 души и около 8% от тях бяха с антитела (7), или престанаха да ни информират за него.

Големият „ужас“, както писаха някои медии били циганските квартали в София (8, 9). Информация за броя тестове и за избора на тестваните отново няма, но съдейки по изказване на Мутафчийски до тестове в циганските квартали се е стигнало след като в „Пирогов“ са се появили болни от тези квартали. Ходено е „по следа“ и са изследвани контактни лица от къща със заразен на съседна и така „цяла улица“. Този начин е оправдан при търсенето на заразени с цел тяхното карантиниране за ограничаване на разпространението на вируса, но е напълно негоден за статистически и прогностични цели. Но точно това е целта, както казва самият Мутафчийски (13 в края на видеото), тестовете се правят за откриване на заразени и ограничаване на заразата, а не за очертаване на епидемиологичната картина в страната. Естествено е като тествате семейство със заразен да получите 100% заразени. Получените 50% даже изглеждат малко и няма никакъв „ужас“. Такива детайли обаче не се съобщават в брифингите на НОЩ. Мутафчийски отказа да отговори от циганските квартали ли идва увеличението на заразените след Цветница (13). На същото водео генералът избягва да отговори и на въпроса колко тестове са направени в циганските квартали в София. Така или иначе, НОЩ третира всички софиянци като контактни цигани и блокира София за празниците, като цигански квартал. Защото в някое си село по-морето имало софийски коли? Заради 1% несъзнателни граждани наказваме 99% съзнателни.

3. Колко е претоварена здравната система?

Още по-оскъдна е информацията за натовареността на здравната система. Нека припомним, че целта на карантината не беше да се спре заразата. В крайна сметка всички, или поне 70% от нас, трябва да прекарат болестта. Целта беше това да не стане изведнъж за да се избегне претоварване на здравната система, така че тя да не може да осигури необходимата на всеки болен помощ. Доколко и как тази цел се изпълнява е неизвестно. Не се дава статистика колко легла са заделени само за болни от COVID-19 и колко от тях са заети, по дни. Няма информация ангажирани ли са допълнително лекари и колко. Имам предвид лекари, които са извадени от постоянната им месторабота и са прехвърлени в специализирани за COVID-19 отделения.

Информацията, която идва от страни като Италия, Великобритания и САЩ предполага изключителна натовареност на лекарите. В Ухан например лекарите са работили по цяла седмица без прекъсване без да напускат отделението, като на двама лекари се падало по едно легло, на което да се редуват за почивка (10). А нашите лекари намират време да ръкопляскат, защото сме си стояли в къщи. Отново, като погледнем максималния брой починали дневно, 4 души, спрямо броя починали дневно за миналата година – 293 души средно, то „претоварването“ е едва 1.36% за разлика от други страни, където надхвърля 20%; САЩ – 24.7%, Италия – 55.3%, Испания – 81.5%, Франция – 85%, Белгия – 105%. Вярно, че смъртността е косвена мярка за броя лекувани в болниците, но освен това в България на 1000 души се падат по 4 лекари и 7.45 болнични легла, докато във Франция са 3.24 лекари и 5.98 легла, а във Великобритания 2.83 лекаря и 2.54 болнични легла. Не се ли оказва, че НОЩ пази здравната система не от претоварване, а от натоварване и по този начин недопустимо отлага във времето образуването на колективен имунитет? Цената ще я плащаме два пъти, веднъж сега, като стоим затворени по къщите и издивяваме (особено децата) и втори път, поради спада в икономиката. Крайно време е НОЩ да даде оценка на претоварването на здравната система, тъй като то е онази мярка, според която трябва да се решава дали мерките да бъдат затягани или отпускани. Вместо това ни се споменава, че гледаме другите страни в Европа (11). Кои други страни? Аз бих искал да гледаме Беларус, например? А вие САЩ ли искате да гледаме? А ние ум нямаме ли, че ще гледаме? То ако ставаше с гледане, кучето щеше да е касапин – казва народа.

4. Резултатът - загуба на авторитет

Тъй като споменатите по-горе данни и оценки не се съобщават от НОЩ, то не е ясно дали въобще се правят. Загубата на доверие и авторитет са естествени в тази ситуация, а те водят до пренебрегване на препоръките на НОЩ независимо, дали са полезни и необходими. Съответно, вместо убеждаване, отговорът е увличане по силови методи и полицейщина, включително със заплахи към гражданите (12, 13).

Същевременно, недоверието поражда алтернатива. Десетина частни лаборатории с право да правят бързи тестове за SARS-CoV-2 са се организирали да правят представителен за страната тест, който да покаже реалната картина на заразяването и стадния имунитет (14). Резултатите от тестовете се публикуват в Интернет (15). Към момента дават около 5% прекарали или прекарващи болестта. Определили са си границата от 300 000 теста, която изглежда идва от вярването им, че в 50 милионна Южна Корея са направили 2 милиона теста, следователно на 7 милионна България се падат около 300 000. Но и тук не е без проблеми. Данните за Южна Корея показват 546 463 теста (към 17 април), а не 2 милиона. Тестовете на тези лаборатории също не са представителни, тъй като са направени на хора отишли при тях доброволно, много от които със съмнения за зараза, т.е. това са хора които си знаят, че са някакъв рисков контингент. Ако искат да направят представителна извадка би трябвало да наемат статистик да им определи обема и характера на извадката, да изберат случайно хората, които да се тестват и ... да платят тестовете, ако избраните лица откажат сами да ги платят. Последното едва ли влиза в сметките им.

Заключение

Поради гореизложеното считам, че оценката за работата на НОЩ следва да е доста ниска. По-конкретно причините са следните:

1. Лошо информиране на населението с тенденции към назидателност и поддържане на паника.

2. Тестовете се правят за откриване на заразоносители и потушаване на разпространението на вируса. Статистически непредставителни изследвания или иначе казано липса на изследвания на епидемиологичната обстановка.

3. Изгубване на първоначалната идея на мерките за непретоварване на здравната система и преминаване към „запазване“, т.е. ненатоварване, на медицинския ресурс, от което последва увличане в преследване и потушаване на заразата, без оглед на някакво изграждане на колективен имунитет. Това ни поставя в патова ситуация, при която колективен имунитет не може да се постигне поради потушаване на заразата, а заразата се потушава, защото няма колективен имунитет. Медицинският ресурс бил запазен. За какво е запазен? За „втората вълна“, която ще посрещнем в същото състояние, в което посрещнахме първата – без минимален колективен имунитет. Пак ли ще пазим медицинския ресурс, за третата вълна? Месец и половина са изгубени. Изходът от тази ситуация е охлабване на мерките и позволяване на заразяване на нови хора, дори ако трябва контролирано. Но това не се вижда на хоризонта на НОЩ. Не се вижда и подготовка на такъв вариант. Не се подготвят повече легла в болниците, не се мобилизират лекари, не се придобиват лекарства. Накрая цялото това забавяне се отразява на икономиката и всички ще платим за него, включително лекарите. Но Борисов има план – вижте колко пари отпускат от Европа, особено ако влезем в еврозоната (16).

4. Изпадане в полицейщина.

Възникват няколко естествени въпроса. Как експертите от НОЩ виждат близкото бъдеще? Колко вълни на епидемията ще преживяваме? За коя вълна ще пазим медицинския ресурс? Как и кога ще се създаде колективният имунитет при сегашните степени на заразяване? Дотогава ли ще стоим блокирани?

Кихано
18 април 2020

1. Википедия, Пандемия от коронавирус в България (2020)
2. Wikipedia, 2020 coronavirus pandemic in Bulgaria
3. Единен информационен портал
4. Wayback mashine, Единен информационен портал
5. БНР, Тестват представителна извадка от 1000 души с бързи тестове
6. Медияпул, Тестването на 1000 полицаи показало че ковид-19 не циркулира масово
7. Дарик, 28 са положителните проби за COVID-19 в Банско от 334 изследвани
8. Епицентър, Ужас! 50% от тестваните в ромските квартали в София са с коронавирус
9. Дарик, Шефът на РЗИ-София: В ромските квартали има огнища от семеен тип, затова са мерките
10. Документални, Изолацията: Един месец в Ухан
11. epicenter.bg, Ген. Мутафчийски: 865 потвърдени случая на COVID-19 у нас, сред тях е и 2-месечно бебе
12. epicenter.bg, Ст. ком. Златанов: Всеки, който си мисли, че вчера е излъгал - не е. Ще си понесе последствията!
13. epicenter.bg, Ген. Мутафчийски: 42 са новите заразени с ковид-19, общо са 825. Медицинските ресурски се стопяват
14. Еуроактив, Платформата за Covid-19, която иска да освободи страната
15. Резултати от Тестове в България
16. нювс.бг, Не трябваше да се огъвам за Еврозоната, съжалява сега Борисов