Тотално присъствие

Тези дни попаднах на Харта2013. Това че стигнах до нея чрез сайта на „Капитал” вече поражда съмнение (1), което нарасна след като отворих сайта на хартата и прочетох „Независима гражданска инициатива за възстановяване на демокрацията и върховенството на закона” (2). Словосъчетания от рода „Независима гражданска инициатива” или „Независима гражданска организация” са изключително съмнителни, тъй като в България такива все още няма! Практиката показва, че в почти всички случаи зад такава инициатива, сдружение или организация се крият западни предимно американски пари и интереси.

Харта2013

Текстът на Харта 2013 е чудесен. Звучи много добре, макар и в рамките на позволеното, но в тези рамки за съжаление мисли по-голямата част от населението и особено по-интелигентната. Констатациите относно българската политическа система са правилни и точни. Това е първият документ в България, в който виждам демокрацията да се нарича с истинското й име – плутокрация. Разбира се отнесено само за нашата действителност. Предлаганият метод на противодействие също е различен – „мобилизация на малки групи в ключовите сектори на вкореняване на режима, изработване на конкретни програми с конкретни мерки, които да наложим чрез локални активистки кампании”. При очевидният провал на представителната демокрация търсене на нов подход е желателно. От друга стана, какво и кой ще легитимира правото на тези „малки групи” и „активистки кампании”. Мозъчните тръстове 23 години следват точно тази тактика на мобилизирани малки групи (самите тръстове), които доста усърдно се занимават с активистки кампании, само че не са внедрени в държавните институции.
Онова което пряко предлага хартата всъщност е изследователска дейност, която да стане основа за изготвяне на програма за промяна. За целта се предлага създаване на „обществена Комисия за състоянието на демокрацията в България”, която да подготви „Доклад за състоянието на демокрацията, който ще съдържа конкретни мерки за демонтиране на олигархичния модел на управление в съответните области и установяване на върховенство на закона”. Членовете на комисията ще бъдат номинирани от инициаторите на хартата, а легитимността на комисията ще се определя „единствено от професионализма и обществения профил на членовете й както и от подкрепата на инициаторите на Харта 2013”. На онези на които това вече им звучи като „самозвани експерти ще изберат други самозвани експерти” – да, точно така е.

Отново са те!

Нека видим и кои са инициаторите на Харта2013, от които ще зависи толкова много (2). В техния списък преобладават журналистите следвани от прависти и „общественици”. Разбира се, не мога да се произнеса по характера на който и да е от тях и не мога да кажа кой е честен, кой не, на кого може да се вярва и на кого не. Но със сигурност мога да покажа обвързаността на прекалено голяма част от тях с финансираните от чужбина неолиберални мозъчни тръстове. Сред инициаторите са Христо Иванов и Биляна Гяурова-Вегертседер от мозъчния тръст „Български институт за правни инициативи”. За този мозъчен тръст до сега не съм писал, но като отидете на сайта му даже не е необходимо да търсите страничка „Партньори”. Емблемите на спонсорите му се прикачат най-отдолу на всяка страница и сред тях откриваме обичайните организации разпространяващи „демокрация” – „Джърман Маршал План ъф ЮЕс”*, Държавния департамент на САЩ, Министерство на правосъдието на САЩ, Фондация „Америка за България” (която купува място в „Дневник” и „Капитал” за статиите на ИПИ, ЦЛС и подобни) и фондация „Конрад Аденауер” (3). Така че да, института е независим от българската държава – зависи от американската. Следват Маргарита Илиева, Юлиана Методиева (сп. „Обектив”) и Красимир Кънев от „Български хелзинкски комитет”. За този мозъчен тръст също не съм писал, но той е известен в страната. От страна на компрометирани донори в момента е спонсориран само от Отворено общество, но в минали години откриваме отново обичайните организации „Американската агенция за международно развитие” (USAID) , „Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа”**, Фонд "Джърман Маршал" (план ъф ЮЕс) (4). Следващите участници в инициативния комитет на хартата, които са членове на мозъчен тръст са Антоанета Цонева, Полина Паунова (журналист от Медиапул), Мирела Веселинова (редактор на „Правен свят”) и Асен Генов от Институт за развитие на публичната среда. Също институт, за който не съм писал. Неговия сайт следва логиката на този на Института за правни инициативи – емблемите на техните „партньори” се появяват на всяка страничка най-отдолу (5). Отново изникват същите организации – Отворено общество, Фондация "Америка за България", „Тръст за гражданското общество в Централна и Източна Европа”**, „Балкански тръст за демокрация”***, фондация „Отворено общество” и Фондация „Чарлс Стюард Мот”. Партньор на Института за правни инициативи са и две български НПО - „Работилница за граждански инициативи” и Форум "Гражданско участие". Предполагам вече се досещате кои са техни спонсори. Да, същите са. Където и да пипнете в мрежата им винаги попадате на едни и същи спонсори. Асен Генов е основател и на Фондация „14-ти януари” спонсорирана отново от „Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа”** и Отворено общество (6). Зад гърба си Асен Генов вече има опити за намеса в протести чрез фейсбук групи (7). Набеденият за професор Евгений Дайнов и неговия Център за социални практики мисля нямат нужда от представяне. За тях отдавна съм писал, те са добре представени в книгата на Достена Лаверн "Експертите на прехода". Същото се отнася и за Центъра за либерални стратегии, от който в инициативния комитет на Харта 2013 са Йонко Грозев и Деян Кюранов. Сред инициаторите на хартата са и Антоний Тодоров и Живко Георгиев, които са представители на единствения мозъчен тръст в България с ляв уклон - Института за социална интеграция. Той не е част от световната неолиберална мрежа и на неговата страница няма да откриете споменатите спонсори. Той е част от европейска мрежа от мозъчни тръстове, чието финансиране е по-малко прозрачно. Ако трябва да сме принципни обаче, би следвало да проявим съмнение и към дейността на тези хора. Още повече сред основателите на Института за социална интеграция е Сергей Станишев и института изглежда е близък до БСП.
Така се оказва, че 14 (близо 19%) инициаторите на хартата са хора участващи във финансирани от чужбина мозъчни тръстове, като 12 от тях със сигурност са свързани със световната неолиберална мрежа от мозъчни тръстове, чийто краен финансов източник са представители на американския едър бизнес и американската държава .

Защо участието на хора от НПО в хартата е неприемливо?

Имайки в предвид негативната роля, която неолибералните НПО играят за потискане и контролиране на гражданското общество, редно е да се запитаме, дали хартата е тяхна инициатива или те са се присламчили към чужда такава. Какъвто и да е отговорът ясно е, че в тези неспокойни времена мозъчните тръстове активно търсят начини да бъдат навсякъде за да не се окажат вън от течението, което ще определи развитието на страната през следващите години. Както виждаме, това което хартата предлага като начало е точно работа за тях – ще направят изследванийце и ще предложат като решение онова, което отдавна им е спуснато отгоре по мрежата – нека останалите изпълняват. Ако с това се приключи ще сме щастливи, няма да пострадаме много. Опасявам се, че може да не е така. Както опорочиха прехода и ни натресоха краен капитализъм, така неолибералните НПО могат и ще опорочават всяка възникнала „отдолу” инициатива. Факт е, че тези и подобни НПО съществуват от началото на 90-те години и оттогава до сега работят с всички партии били на власт или в опозиция. Тези НПО са в симбиоза с олигархията и до голяма степен играят ролята на коректив за това българската олигархия да не се отклонява много от наложената й компрадорска мисия.
Сред голяма част от протестиращите и обществото като цяло вече има разбиране за това каква роля играят неолибералните НПО. Това разбиране се изразява в омраза главно към фондация „Отворено общество”, която е нещо като флаг на мозъчните тръстове и в съчиняването на етикети като „соросоид”, "соростак" и „соростутка” с които се обозначават свързаните с въпросните НПО хора. На 1 март, когато Президентът свика консултации за Обществен съвет протестиращите и синдикатите ги напуснаха демонстративно и една от причините, наред с участието на представители на олигарсите, беше присъствието на хора от мозъчните тръстове (8). По думите на шефа на КНСБ Пламен Димитров в Обществения съвет трябва да участват хора представляващи някого, „А не измислени неправителствени организации от типа „Мама, татко и аз", какъвто е да речем Институтът за пазарна икономика, нашият „любим” „Industry Watch” и цялата либерална клика, която също години наред доведе България до това положение със своите съвети на всички правителства и сега е седнала с нас, това е недопустимо” (9). Ако човек не е запознат с методите и дейностите на мозъчните тръстове, то за него би било абсолютно неясно по каква причина 9 от 35-те души, поканени на срещата от самия президент, се оказват хора от мозъчните тръстове*****(10). Сред тях са и две от инициаторките на Харта2013 - Биляна Гяурова-Вегертседер и Антоанета Цонева. Комично и тъжно е, че точно девет са и представителите на протестиращите.
Друг леко смущаващ факт е преобладаването на журналисти сред инициаторите на хартата, 27 души от 75. Юристите са 21. Журналистите и мозъчните тръстове отдавна са в отношения на партньорство. „Журналистите дават трибуна на хората от мозъчните тръстове и именно те им позволяват да се представят като политолози, икономисти, социолози и т.н. без да обявяват принадлежността си към даден мозъчен тръст. Журналистите са тези, които направиха хората от мозъчните тръстове „доказани експерти” и които създават техния „обществения профил”. Ако това ставаше без тяхно съгласие, то едва ли щяхме да ги видим да подписват харта заедно с Евгени Дайнов.
Така вероятността в предвижданата комисия да влязат голямо количество хора от мозъчните тръстове е много голяма. Вероятността точно те да напишат доклада за състоянието на демокрацията е още по-голяма, тъй като тези хора друга работа нямат, техните служебни задължения са писането на такива доклади и организирането на такива инициативи. Това ще им даде неимоверно предимство пред останалите участници в комисията, които междувременно трябва да изпълняват и служебните си задължения. Присъствието на хора от мозъчните тръстове в Комисията и евентуално в последвалите дейности противоречи и на самата харта, която призовава за доброволческа дейност. Дейността на хората от мозъчните тръстове не е доброволческа! Тя е платена!
Една от целите на предвиждания доклад е „да научим истинските имена на процесите и лицата, които са ги направлявали в годините на прехода.” Как това ще направят лица от мозъчните тръстове, когато тяхното присъствие в политическия живот е един от процесите (добре описан от Достена Лаверн в „Експертите на прехода”) допринесъл за това състояние на страната и част от виновните лица са инициатори на хартата!

Заключение

В миналото съм обявявал дейности за дело на мозъчните тръстове и при доста по-ограничено участие от тяхна страна. Ако в случая се въздържам да обявя Харта2013 за тяхна акция, то е защото в списъка на инициаторите все пак преобладават и хора, които не изглежда да са свързани с мозъчните тръстове, с чиито дела не съм запознат и по подразбиране ги приемам за честни и достойни. Те ще бъдат подведени от мозъчните тръстове, ако вече не са, и ако своевременно не се разграничат от тях ще опетнят и хартата и себе си с което начинанието им ще се провали.
Случаят с Харта2013 показва за пореден път монополизацията на българското експертно политическо пространство от страна на мозъчните тръстове. В тези неспокойни времена те се опитват да бъдат навсякъде и да играят с всички страни, така че нищо да не се измъкне от техен контрол и взетото решение да е тяхно решение. С инициирането или участието си в тази харта те се домогват до интелектуалците. В колонката на НПО в „Дневник” редовно пишат против правителството, а в същото време техни представители се срещат с Орешарски и изразяват задоволство от плановете му, срещат се с президента, макар да не представляват никого и опитват дори да се намесват в организацията на протестите, както и да създават медиен имидж на протестиращите („Дневник”) с надеждата последните да влязат в него (11).
Очевидно, като умели шокови терапевти, спонсорите на неолибералните мозъчни тръстове са съзрели в политическата ни криза възможност да прокарат интересите си. Затова тръстовете проявяват такава активност.

Кихано
30 юни 2013

* „Джърман Маршъл план ъф Ю Ес” е американска фондация, която освен името няма нищо общо с Плана Маршъл за възстановяване на Германия след Втората световна война.
** За този тръст вече съм писал. Той е междинна брънка от мрежата, която заблуждава, че е още една независима организация, но зад нея стоят отново същите спонсори, а именно фондация „Отворено общество”, „Джърман Маршъл план ъф Ю Ес”, фондацията „Форд”, „Фондация братя Рокфелер” (за която съм писал, виж препратка (7) от текста „Експертите на прехода” ) и фондация „Чарлс Стюарт Мот”). Спонсорите (партньорите) са същите като на „Български хелзинкски комитет”.
*** За него също съм писал. Той е проект на „Джърман Маршъл план ъф Ю Ес” и освен него се финансира още и от USAID и Фондация „Чарлс Стюард Мот”.
**** Сред поканениите са: Антоанета Цонева - Институт за развитие на публичната среда, Георги Ганев - Център за либерални стратегии, Гинка Чавдарова - Национално сдружение на общините в Република България (пръв партньор … USAID), Боян Кулев – представител на българските общности зад граница, Биляна Гяурова-Вегертседер - Български институт за правни инициативи, Огнян Минчев - Асоциация “Прозрачност без граници“ (Минчев е предпочел да се представи с тази авторитетна асоциация, но иначе е шеф на мозъчния тръст „Институт за регионални и международни изследвания”), Георги Стоев - Индъстри Уоч, Доц. д-р Даниел Смилов – СУ "Св. Климент Охридски“ (Също като Минчев е решил да скрие принадлежността си към Центъра за либерални стратегии)
Доц. д-р Антоний Гълъбов – Нов Български Университет (Гълъбов не изглежда да членува в някакъв мозъчен тръст но в биографията му четем „1995 - до сега - консултант на български и международни неправителствени организации, работещи в сферата на човешките права, местно самоуправление и регионално развитие, противодействие на корупцията, етнически и религиозни различия, прозрачност на местната власт, културни индустрии, информация и връзки с обществеността”, което обяснява присъствието му на срещата.)

1. Диагноза и лечение извън партиите
2. Сайт на Харта2013
3. Фондация "Български институт за правни инициативи"
4. „Български хелзинкски комитет”, Донори,
5. Институт за развитие на публичната среда, Партньори
6. Асен Генов и Константин Павлов-Комитата за в-к Преса
7. Даниела Пенкова „Кои са говорителите на гражданското общество?”
8. Пълна какофония: Протестиращи и синдикати саботираха консултациите при президента
9. Полупровал на Обществения съвет при президента
10. Протестиращите и бизнеса заедно в обществения съвет към служебния кабинет
11. Каква е музиката на #ДАНСwithme? За рамката, смисъла и целите на протестите