Система на народното стопанство

В препратката по-долу ще намерите често цитираната от мен книга на немския икономист Фридрих Лист (1789-1846) „Система на народното стопанство и минтническата политика“, която е превод на български от 1926 година на "Das nationale System der politischen Ökonomie" издадена за пръв път през 1841 година. Книгата е основен труд по теория на протекционизма и икономическото развитие и също така изобилства от сведения за икономиките на САЩ, Великобритания Франция и дори Русия през XIX век. Фридрих Лист влиза в пряка полемика с Адам Смит и неговата "школа", което прави книгата му доста необходима днес, когато икономиката се представя по недопустимо едностранчив начин. Фридрих Лист не е случаен човек (в края на българския превод има негова биография написана от преводача Рачо Косев) той е идеолог и основно действащо лице на германския митнически съюз, който поставя основата на днешната Федерална република Германия.

Писана преди повече от век книгата е свободна от авторски права. Оригиналният ѝ текст може да се намери, например в проекта "Гутенбург". Българският превод е на повече от 90 години, което също означава, че всякакви авторски права са вече изтекли. Книгата може да се разпространява свободно.

Текстът на представеното тук цифрово копие е разпознат и в книгата може частично да се търси. Думите с букви от стария правопис обаче не се разпознават и няма да бъдат открити.

Фридрихъ Листъ „Система на народното стопанство и минтническата политика“, Държавно издателство, София (1926), Превод Рачо П. Косевъ (361 страници., pdf, 68 MB)

Кихано
17 юли 2019