Догонващото развитие и България

Предлаганите тук (по-долу, в pdf формат) два текста са от последните на икономическа тематика, които смятам да публикувам на сайта си. Първият от тях е по-важният, той до голяма степен изчерпва принципната страна на възможностите за догонващо развитие на България в рамките на Западната капиталистическа система. Вторият дава за сравнение мненията на няколко български икономисти по дискутирания в първия текст въпрос. Прочетете ги, вижте самите интервюта, сравнете, сами решете, кое е по убедително. Надявам се, че няма да ми се налага често да се връщам към икономиката на капитализма.

Както вече съм започнал с предишните два текста, „Криворазбраната цивилизация“ и „Десети ноември – позорът на една цивилизация“ смятам да премина в една друга област – цивилизационните и социокултурни особености на западняка и нашия източен човек, тъй като според мен спасението на нацията в рамките на нашата Българо-славянска цивилизация зависи не само от икономическите фактори, а и от чисто човешкия етичен и културен фактор. При показаните резултати, за членството ни в Европейския съюз няма разумни икономически доводи, но има социокултурни. Ние, българи, руснаци, сърби, украинци, македонци, румънци и т.н. трябва да се откъснем и разграничим от отровното влияние на западния мироглед. Ние трябва да разграничим собствените си качества и предимства от тези на западния човек и да градим върху тях, а не върху качествата на западния човек, които както се оказва не са универсални и у нас носят само развала. Призивите „да си сменим чипа“ са цинична наглост, която не би следвало да търпим. Ние трябва да разграничим науката от вярата. Бездушието на науката доведе Западът до всеобщ нихилизъм, с който за съжаление и ние се заразихме. Вярата и единствено вярата и волята могат да ни изведат оттам. На българите, а и на останалите народи от нашата цивилизация, ни трябва просвещение, но наше просвещение, а не сляпо копиране от Запада. Тридесет години копираме и се правим на западняци (т.е. „европейци“), нима резултатът ви харесва? Време е за нещо друго.

1. Протекционизъм за България
2. Експертите за протекционизма

Кихано
14 ноември 2019