Начало

Техники на манипулацията - западната журналистика

Качено от Кихано на 22 февруари 2021 •

Да се четат стари оригинални текстове е много полезно. Така се вижда, че нищо не се е изменило, въпреки че СССР го няма. Защото проблемът никога не е бил СССР. Проблемът винаги е бил там където е сега - в Запада.

Още една година робство

Качено от Кихано на 10 ноември 2020 •

Как става така, че един поробен народ процъфтява културно и икономически, а един свободен народ изпада в дълбок и цялостен упадък. Реалността и логиката срещу теорията и идеологията.

Капитализмът в едно уравнение

Качено от Кихано на 28 септември 2020 •

Какво поражда дълговете в капиталистическата система. Защо тя не може да съществува без тях и защо никога няма да бъдат изплатени. Елементарни сметки, от които икономикса винаги е бягал за да защити една от класите в обществото.

Протести 2013, 2018, 2020 …

Качено от Кихано на 25 юли 2020 •

За смисъла на протестите. Как "системата" овладява протестите? Защо промяна не бива да се очаква. Какво друго може да се направи?

Западничеството

Качено от Кихано на 2 юли 2020 •

С какво са сходни расизма, сексизма и "цивилизационният избор". Общото между нас, негрите и западните жени.

Полагането на труд

Качено от Кихано на 15 юни 2020 •

Размишления относно негативните ефекти на разделението на труда и могат ли да бъдат избегнати. Полезна ли е конкуренцията.

Негативен естествен подбор

Качено от Кихано на 9 май 2020 •

Една теория за капитализма като резултат от несправянето на англичаните с разделението на труда. Връзката между причината за дълговите кризи, същността на икономикса, източника на моралния и духовен упадък и отношението към държавата. Има ли изход.

200 страници комунален капитализъм

Качено от Кихано на 31 март 2020 •

Книгата на Румен Аврамов "Комуналният капитализъм" като пример за вредата от западния универсализъм.Два погледа върху стопанската история на България до Втората световна война.

Десети ноември – позорът на една цивилизация

Качено от Кихано на 10 ноември 2019 •

Едно коренно различно мнение за символичната дата 10 ноември 1989 година. Какво всъщност се крие зад идеологическата борба на XX-ти век. Какво наистина се случи и защо загубихме 30 години.

Липсата на представа за нещата

Качено от Кихано на 15 юни 2020 •

Един текст на Petrasio относно информационния потоп, авторитетите, достоверността на информацията и удобството на незнанието.

Бездушният интелигент

Качено от Кихано на 3 май 2020 •

Продукт на Западното общество, бездушният интелигент е една популярна и насърчавана, но опасна форма на поведение.

Смъртта на ценностите

Качено от Кихано на 30 март 2020 •

Ударена от коронавируса обединена европа се разпадна на съставните си части. Италия погреба европейската солидарност. "Ценностите" на западния свят обаче отдавна не са живи.

Европейският път - крачка напред, две назад

Качено от Кихано на 30 март 2020 •

Икономическото състояние на България в контекста на няколковековна икономическа история на света.Видеозапис и слайдове от представяне 29 февруари 2020 в Пловдив.

Какво може да се направи

Качено от Кихано на 14 ноември 2019 •

Два икономически текста относно възможностите на България за догонващо икономическо развитие. Оцеляване извън ЕС.

Система на народното стопанство

Качено от Кихано на 17 юли 2019 •

От тук можете да смъкнете български превод (от 1926 година) на книгата „Система на народното стопанство и минтническата политика“ на немския икономист Фридрих Лист.

Криворазбраната цивилизация

Качено от Кихано на 18 май 2019 •

Спрямо Европа българите днес са в сходна ситуация с тази преди 148 години. С тази разлика, че днес не само няма кой да напише поне приблизителен аналог на „Криворазбраната цивилизация“, а самата пиеса на Добри Войников е систематично изопачавана.

Търсене в сайта